cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Cuba đưa linh cữu Lãnh tụ Fidel Castro về chiếc nôi cách mạng

Cuba đưa linh cữu Lãnh tụ Fidel Castro về "chiếc nôi cách mạng"(30/11/2016)

Cuộc hành trình dài khoảng 900km này sẽ kéo dài 3 ngày. Cách đây gần 58 năm, ...