Cơ điện IDC

BXH: Cơ điện IDC đã trở thành cổ đông lớn(02/12/2016)

Ngày 24/11/2016, CTCP Cơ điện IDC đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua 48,700 cổ ...