công an thị trấn An Lạc Thôn

Xác minh clip công an kéo lê người: Anh em nóng vội?(30/11/2016)

Xác minh clip công an kéo lê người: Anh em nóng vội?