Công ty cà phê Mêhyco

Đắk Lắk cho giữ lại dự án khu du lịch xây không phép

Đắk Lắk cho giữ lại dự án khu du lịch xây không phép(02/12/2016)

TTO - Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu xử phạt hành chính chủ đầu tư, kiểm điểm trách ...