Công Ty Điện Lực Tokyo

Chi phí dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima tăng gấp đôi

Chi phí dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima tăng gấp đôi(30/11/2016)

Chi phí cho công tác dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi ...