Công ty Ngọc Sáng

Người dân ồ ạt đi mót quặng gây ô nhiễm môi trường

Người dân ồ ạt đi mót quặng gây ô nhiễm môi trường(02/12/2016)

TTO - Hết hạn khai thác nhưng Công ty TNHH Ngọc không đóng cửa mỏ, phục hồi ...