công việc kinh doanh

Ông Trump tuyên bố rời thương trường để tập trung làm tổng thống

Ông Trump tuyên bố rời thương trường để tập trung làm tổng thống(01/12/2016)

Ông Trump tuyên bố rời thương trường để tập trung làm tổng thống


Ông Trump tuyên bố sẽ từ bỏ hoàn toàn công việc kinh doanh(30/11/2016)

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 29/11 cho biết ông sẽ từ bỏ công việc kinh ...