CSGT dùng smartphone

Được trang bị smartphone soi xe chính chủ, CSGT Hà Nội mừng

Được trang bị smartphone soi xe chính chủ, CSGT Hà Nội mừng(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - CSGT Hà Nội khẳng định khi được dùng smartphone để kiểm tra ...