cự ly trên 2000m

7 xạ thủ bắn tỉa siêu hạng ở cự ly trên 2000m

7 xạ thủ bắn tỉa siêu hạng ở cự ly trên 2000m(02/12/2016)

(Hồ sơ) - Trang Scout.com (SI) của Mỹ vừa cập nhật 7 tay súng bắn tỉa tầm ...