cử phạt xe không chính chủ

Phạt xe không chính chủ: Hà Nội cấp smartphone cho CSGT truy xe không chính chủ

Phạt xe không chính chủ: Hà Nội cấp smartphone cho CSGT truy xe không chính chủ(30/11/2016)

Phạt xe không chính chủ: Hà Nội cấp smartphone cho CSGT truy xe không chính chủ