Cửa Vạn

Quảng Ninh tạm dừng đón khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn

Quảng Ninh tạm dừng đón khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn(30/11/2016)

(HNMO)- Từ ngày 15-12-2016 đến hết ngày 31-1-2016, UBND TP Hạ Long tạm dừng việc đón khách ...