cưới tình cũ

Tôi chưa bao giờ ân hận khi bỏ vợ để quay lại với tình cũ

Tôi chưa bao giờ ân hận khi bỏ vợ để quay lại với tình cũ(02/12/2016)

Tôi là chủ nhân bài viết: "Mong em đừng hận khi anh quyết quay về với tình ...