cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Hải quân vùng 3 điều tàu cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Hải quân vùng 3 điều tàu cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa(29/11/2016)

Tin từ Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng cho hay, lúc 10h30 ...