Đại hội Phụ nữ Bộ Công an

Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021(30/11/2016)

Ngày 30-11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an ...