Daiwa Securities Group Inc.

Cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu

Cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu(30/11/2016)

Với giá đóng cửa ngày 29/11 của cổ phiếu SSI là 19.600 đồng thì Daiwa Securities Group ...