đảng viên

Đảng bộ huyện Thanh Trì: Nâng cao vai trò đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước(15/12/2016)

(HNM) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 của Ban ...


Đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên sẽ được biếu Báo Hànộimới hằng ngày(02/12/2016)

(HNM) - Chiều 1-12, tại Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với ...