Đảo băng Pine

Cảnh báo sốc: Ngày Trái Đất tận diệt không ở quá xa

Cảnh báo sốc: Ngày Trái Đất tận diệt không ở quá xa(30/11/2016)

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về sự tan chảy không kiểm soát của các ...