Đào tạo tiến sỹ

Nghiên cứu khóa học, công bố hay không?

Nghiên cứu khóa học, công bố hay không?(04/12/2016)

LTS: Là một người đang làm nghiên cứu sinh về giáo dục đại học tại Mỹ, tác ...


Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng

Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng(30/11/2016)

Bộ GD&ĐT đã bắt tay điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, siết chặt ...