đất Thành Nam

Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO](30/11/2016)

Trong khi giá một bát phở bình dân rơi vào khoảng 25 đến 30 nghìn đồng/ bát ...