dau co tinh luyen

Phú “khùng” và giấc mơ làm dầu sinh học

Phú “khùng” và giấc mơ làm dầu sinh học(01/12/2016)

Nông dân Bình Lợi Bình Chánh, TP.HCM gọi anh là Phú khùng bởi đang là đại gia ...