đấu giá cổ phần vinamilk

SCIC thu về 11.286 tỷ đồng từ đợt đấu giá cổ phần Vinamilk

SCIC thu về 11.286 tỷ đồng từ đợt đấu giá cổ phần Vinamilk(12/12/2016)

Cả hai 2 tổ chức thuộc tập đoàn đồ uống Singapore F&N đều đã mua thành công ...