Dây cáp điện Việt Nam

VTH: Dây cáp điện Việt Nam đã thoái toàn bộ 480,000 cp(30/11/2016)

Từ 14/10 đến 11/11/2016, CTCP Dây cáp điện Việt Nam đã bán 480,000 cp (tỷ lệ 9.6%) ...