đe dọa an ninh

Nhật Bản sẽ nâng mức chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD

Nhật Bản sẽ nâng mức chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD(02/12/2016)

Nhật Bản sẽ nâng mức chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD