đè giá cổ phiếu

Lãnh đạo SCIC: Ai cũng có thể mua cổ phiếu Vinamilk, chưa có tiền thì vay

Lãnh đạo SCIC: "Ai cũng có thể mua cổ phiếu Vinamilk, chưa có tiền thì vay"(30/11/2016)

Lãnh đạo SCIC: "Ai cũng có thể mua cổ phiếu Vinamilk, chưa có tiền thì vay"