Đề nghị kỷ luật các cá nhân

Đề nghị kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh

Đề nghị kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh(01/12/2016)

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Thông báo. Từ ngày 28 đến ...