ĐH Charles

Đàn ông ăn nhiều tỏi có mùi hấp dẫn đàn bà

Đàn ông ăn nhiều tỏi có mùi hấp dẫn đàn bà(28/11/2016)

Không cần nước hoa đắt tiền, chỉ việc ăn nhiều tỏi sẽ giúp nam giới có mùi ...