Điện Thái Hòa

Bức ảnh người ngồi trên ngai vàng ở điện Thái Hòa là ảnh ghép

Bức ảnh người ngồi trên ngai vàng ở điện Thái Hòa là ảnh ghép(30/11/2016)

(CAO) Cơ quan chức năng vừa có ý kiến về bức ảnh ảnh một người ngồi trên ...