điện thoại cố đ

Đổi mã vùng điện thoại cố định không ảnh hưởng đến số thuê bao

'Đổi mã vùng điện thoại cố định không ảnh hưởng đến số thuê bao'(01/12/2016)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, việc chuyển đổi mã vùng ...