Điều 57 Thông tư 58/2015/TT BGTVT

Buộc dân đổi giấy phép lái xe còn hạn: Thông tin ngược

Buộc dân đổi giấy phép lái xe còn hạn: Thông tin ngược(03/12/2016)

(Tin tức thời sự) - ''Riêng Cục Kiểm tra văn bản không nhận được văn bản xin ...


Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ GTVT ra chỉ đạo nóng

Buộc dân đổi GPLX còn hạn: Bộ GTVT ra chỉ đạo nóng(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Việc chuyển đổi đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật ...