Diệu Ngọc trổ tài múa dân gian

Diệu Ngọc gặp sự cố trước phần thi tài năng

Diệu Ngọc gặp sự cố trước phần thi tài năng(28/11/2016)

Trước phần thi tài năng, đại diện Việt bất ngờ gặp sự cố với chiếc đàn bầu ...