dìm giá

Carlsberg quá “dìm hàng” khi nói cổ phiếu Habeco chỉ đáng giá 48.000 đồng

Carlsberg quá “dìm hàng” khi nói cổ phiếu Habeco chỉ đáng giá 48.000 đồng(02/12/2016)

Năm 2011, cũng chính Carlsberg đã mua 50% vốn tại bia Huế - doanh nghiệp chiếm thị ...