đồ ảo

Chán vũ khí, Counter-Strike nghĩ ra item tiền triệu hút máu người chơi

Chán vũ khí, Counter-Strike nghĩ ra item tiền triệu hút máu người chơi(30/11/2016)

Như vậy là sau những mẫu vũ khí chất lượng Covert hay những skin dao đắt tiền, ...