đời sống của đồng bào Mông

Chuyện ở bản Ón

Chuyện ở bản Ón(30/11/2016)

Trong cái rét buốt miền biên viễn, trong muôn vàn những cái khó khăn còn hiện hữu ...