đơn hàng iPhone 7

Apple bắt đầu giảm đơn đặt hàng iPhone 7

Apple bắt đầu giảm đơn đặt hàng iPhone 7(02/12/2016)

Chỉ chưa tới 3 tháng sau khi bán ra, Apple đã phải giảm đơn hàng sản xuất ...