đóng quầy phản đối

Chủ tịch tỉnh nhận được nhiều tràng vỗ tay từ người dân

Chủ tịch tỉnh nhận được nhiều tràng vỗ tay từ người dân(29/11/2016)

Ba ngày sau khi hàng nghìn tiểu thương đóng quầy phản đối chính quyền, Chủ tịch UBND ...


Chợ không bị bán, tiểu thương ôm chầm Chủ tịch tỉnh

Chợ không bị bán, tiểu thương ôm chầm Chủ tịch tỉnh(29/11/2016)

Ba ngày sau khi hàng nghìn tiểu thương đồng loạt đóng quầy phản đối ban quản lý ...