DST

Cổ phiếu vừa tăng trần 10 phiên liên tiếp, Sách Nam Định (DST) tính chào bán 15,8 triệu cp giá 10.000 đồng

Cổ phiếu vừa tăng trần 10 phiên liên tiếp, Sách Nam Định (DST) tính chào bán 15,8 triệu cp giá 10.000 đồng(06/12/2016)

Cổ phiếu DST vừa trải qua 10 phiên tăng trần liên tiếp từ 21/11 đến 2/12/2016 vừa ...


DST: 07/12 GDKHQ nhận quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 96%(30/11/2016)

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 07/12/2016 là ngày ...