Dự án Gamuda City

Hà Nội giao sở Xây dựng làm rõ sai phạm tại Dự án Gamuda City

Hà Nội giao sở Xây dựng làm rõ sai phạm tại Dự án Gamuda City(30/11/2016)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng ...