Dự án Gamuda City

Giải mã năng lực chủ đầu tư dự án Gamuda City

Giải mã năng lực chủ đầu tư dự án Gamuda City(17/01/2017)

Kéo dài thời gian thực hiện dự án thêm 10 năm, liên tục điều chỉnh tổng mức ...