đường cất hạ cánh

Vì sao máy bay 2 lần hạ cánh bất thành tại Cam Ranh?

Vì sao máy bay 2 lần hạ cánh bất thành tại Cam Ranh?(15/12/2016)

Vì sao máy bay 2 lần hạ cánh bất thành tại Cam Ranh?