duong nha trang da lat   

Trắng đêm phá đá, khắc phục sạt lở trên đường Nha Trang - Đà Lạt

Trắng đêm phá đá, khắc phục sạt lở trên đường Nha Trang - Đà Lạt(02/12/2016)

Đường Nha Trang - Đà Lạt thuộc Quốc lộ 27C, đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ...