đường ống dẫn khí đốt

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thỏa thuận "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"(02/12/2016)

Với 210 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ...