ếch khổng lồ

Tự bẻ gãy xương mình làm vũ khí, đây là loài động vật có máu điên tựa Người Sói

Tự bẻ gãy xương mình làm vũ khí, đây là loài động vật có "máu điên" tựa "Người Sói"(02/12/2016)

Tự bẻ gãy xương mình làm vũ khí, đây là loài động vật có "máu điên" tựa ...