Escalate

Cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam(30/11/2016)

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa cảnh báo, tình trạng ...