F101

Bộ đôi smartphone chip 4 nhân giá 2 triệu đồng

Bộ đôi smartphone chip 4 nhân giá 2 triệu đồng(02/12/2016)

Hai smartphone thương hiệu Hàn Quốc, W Mobile F100 và F101, vừa có mặt ở Việt Nam ...