Facebook ra mắt

Facebook ra mắt Instant Games cho Facebook Messenger

Facebook ra mắt Instant Games cho Facebook Messenger(30/11/2016)

Instant Games được xem là trải nghiệm game đa nền HTML5 của Facebook, đi kèm 17 trò ...