Fiesta thế hệ mới

Ford Fiesta 2017 có gì mới?

Ford Fiesta 2017 có gì mới?(01/12/2016)

Ford Fiesta 2017 có gì mới?


Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Ford Fiesta thế hệ mới

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Ford Fiesta thế hệ mới(30/11/2016)

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Ford Fiesta thế hệ mới