Gamuda Việt Nam

Công ty Gamuda Land Việt Nam bị tố hủy hoại tài sản của người dân

Công ty Gamuda Land Việt Nam bị tố hủy hoại tài sản của người dân(30/11/2016)

Vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được đơn của bà Trần ...