giá dầu WTI

Giá dầu tăng vọt hơn 7% sau khi OPEC quyết định cắt giảm sản lượng

Giá dầu tăng vọt hơn 7% sau khi OPEC quyết định cắt giảm sản lượng(30/11/2016)

Giá dầu tăng vọt hơn 7% sau khi OPEC quyết định cắt giảm sản lượng