giới thiệu việc làm

Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam

Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam(20/01/2017)

Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam là kết quả thống kê ...


Làm gì để có lương 2.000 USD/tháng?

Làm gì để có lương 2.000 USD/tháng?(01/12/2016)

TTO - “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở ...