giúp nông dân vượt khó

Tạo vốn “mồi” giúp nông dân vươn lên làm giàu

Tạo vốn “mồi” giúp nông dân vươn lên làm giàu(01/12/2016)

Có nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân HTND làm mồi, hàng chục nông dân ...