gỗ quý không nguồn gốc

Quảng Bình: Bắt giữ hơn 5m3 gỗ quý không rõ nguồn gốc

Quảng Bình: Bắt giữ hơn 5m3 gỗ quý không rõ nguồn gốc(30/11/2016)

Ngày 30/11, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt được ...